Máy lọc nước AQUAWIN

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Máy lọc nước RO 5 cấp Aquawinmáy lọc nước để gầm tủ bếpĐặc Biệt

Máy lọc nước RO 5 cấp Việt Nam AQUAWIN

+ Sản phẩm lắp đặt trong tủ bếp, thường đặt dưới chậu rửa

+ Màng lọc sử dụng loại tốt nhất thị trường hiện nay DOW – USA ( Sản xuất tại Đài Loan).

 

Máy lọc nước RO 5 cấp Việt Nam Aquawin

Máy lọc nước RO 6 cấp Aquawinmáy lọc nước để gầm tủ bếpĐặc Biệt

Máy lọc nước RO 6 cấp Việt Nam AQUAWIN

+ Sản phẩm lắp đặt trong tủ bếp, thường đặt dưới chậu rửa

+ Màng lọc sử dụng loại tốt nhất thị trường hiện nay DOW – USA ( Sản xuất tại Đài Loan).

 

Máy lọc nước RO 6 cấp Việt Nam AQUAWIN

Máy lọc nước RO 7 cấp Aquawinmáy lọc nước để gầm tủ bếpĐặc Biệt

Máy lọc nước RO 7 cấp Việt Nam AQUAWIN

+ Sản phẩm lắp đặt trong tủ bếp, thường đặt dưới chậu rửa

+ Màng lọc sử dụng loại tốt nhất thị trường hiện nay DOW – USA ( Sản xuất tại Đài Loan).

 

Máy lọc nước RO 7 cấp Việt Nam AQUAWIN

Máy lọc nước RO 8 cấp Aquawinmáy lọc nước để gầm tủ bếpĐặc Biệt

Máy lọc nước RO 8 cấp Việt Nam AQUAWIN

+ Sản phẩm lắp đặt trong tủ bếp, thường đặt dưới chậu rửa

+ Màng lọc sử dụng loại tốt nhất thị trường hiện nay DOW – USA ( Sản xuất tại Đài Loan).

 

Máy lọc nước RO 8 cấp Việt Nam AQUAWIN