Máy Lọc Nước RO

Showing all 10 results

 • Máy lọc nước RO 5 cấp Việt Nam Keller VN5

  2,500,000 

  Máy lọc nước RO 5 cấp Việt Nam Keller VN5

  + Sản phẩm lắp đặt trong tủ bếp, thường đặt dưới chậu rửa

  + Màng lọc sử dụng loại tốt nhất thị trường hiện nay DOW – USA ( Sản xuất tại Đài Loan).

   

 • Máy lọc nước RO 6 cấp Đài Loan Keller DL6

  3,200,000 

  Máy lọc nước RO 6 cấp Đài Loan Keller DL6

  + Sản phẩm lắp đặt trong tủ bếp, thường đặt dưới chậu rửa

  + Màng lọc loại Dow – USA chất lượng tốt nhất hiện nay. Có thể uống nước trực tiếp tại vòi

   

 • Máy lọc nước RO 6 cấp Hàn Quốc Keller HQ6

  3,300,000 

  Máy lọc nước RO 6 cấp Hàn Quốc Keller HQ6

  + Sản phẩm lắp đặt trong tủ bếp, thường đặt dưới chậu rửa

  + Màng lọc nhập khẩu từ Hàn Quốc cho chất lượng nước lọc tốt có thể uống liền

   

 • Máy lọc nước RO 6 cấp Việt Nam Keller VN6

  2,650,000 

  Máy lọc nước RO 6 cấp Việt Nam Keller VN6

  + Sản phẩm lắp đặt trong tủ bếp, thường đặt dưới chậu rửa

  + Màng lọc sử dụng loại tốt nhất thị trường hiện nay DOW – USA ( Sản xuất tại Đài Loan).

   

 • Máy lọc nước RO 7 cấp Đài Loan Keller DL7

  3,400,000 

  Máy lọc nước RO 7 cấp Đài Loan Keller DL7

  + Sản phẩm lắp đặt trong tủ bếp, thường đặt dưới chậu rửa

  + Màng lọc sử dụng loại tốt nhất thị trường hiện nay DOW – USA ( Sản xuất tại Đài Loan).

 • Máy lọc nước RO 7 cấp Hàn Quốc Keller HQ7

  3,600,000 

  Máy lọc nước RO 7 cấp Hàn Quốc Keller HQ

  + Sản phẩm lắp đặt trong tủ bếp, thường đặt dưới chậu rửa

  + Màng lọc nhập khẩu từ Hàn Quốc cho chất lượng nước lọc tốt, có thể uống trực tiếp

   

 • Máy lọc nước RO 7 cấp Việt Nam Keller VN7

  2,800,000 

  Máy lọc nước RO 7 cấp Việt Nam Keller VN7

  + Sản phẩm lắp đặt trong tủ bếp, thường đặt dưới chậu rửa

  + Màng lọc sử dụng loại tốt nhất thị trường hiện nay DOW – USA ( Sản xuất tại Đài Loan).

   

 • Máy lọc nước RO 8 cấp Đài Loan Keller DL8

  3,600,000 

  Máy lọc nước RO 8 cấp Đài Loan Keller DL8

  + Sản phẩm lắp đặt trong tủ bếp, thường đặt dưới chậu rửa

  + Màng lọc sử dụng loại tốt nhất thị trường hiện nay DOW – USA ( Sản xuất tại Đài Loan).

   

 • Máy lọc nước RO 8 cấp Hàn Quốc Keller HQ8

  3,900,000 

  Máy lọc nước RO 8 cấp Hàn Quốc

  + Sản phẩm lắp đặt trong tủ bếp, thường đặt dưới chậu rửa

  + Màng lọc RO nhập khẩu Hàn Quốc cho chất lượng nước tốt đạt tiêu chuẩn, có thể uống trực tiếp

   

 • Máy lọc nước RO 8 cấp Việt Nam Keller VN8

  2,950,000 

  Máy lọc nước RO 8 cấp Việt Nam Keller VN8

  + Sản phẩm lắp đặt trong tủ bếp, thường đặt dưới chậu rửa

  + Màng lọc sử dụng loại tốt nhất thị trường hiện nay DOW – USA ( Sản xuất tại Đài Loan).